O aplikaci

Obstetrics Forum.cz je bezplatná aplikace pro iOS a Android. Jedná se o platformu pro vzdělávání v perinatologii a pomoc při řešení kritických stavů v porodnictví.
Zakladatelé: 
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
 
Gestor předatestační přípravy mladých lékařů: 
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
MUDr. Jan Přáda
 
Gestor přípravy porodních asistentek: 
Mgr. Daniela Antony
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.