o Josefu Hlávkovi a porodnici „U Apolináře“

Architektem a stavitelem naší porodnice „U Apolináře“ 1. LF UK a VFN v Praze byl Josef Hlávka – největší mecenáš české vědy, kultury a vzdělání.
Autor: Michal Vitanovský


Studium
Podnikání
Nemoc
Hlávka mecenáš
Nadace
Hlavní díla Josefa Hlávky: