Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Toto prohlášení vám objasní jak Nadační fond Vita et Futura uchovává a používá osobní údaje, které poskytujete ve vašich aplikacích a na webových stránkách, a vaše práva týkající se těchto údajů. S vašimi osobními údaji nakládáme transparentně, bezpečnost a soukromí jsou našimi hlavními prioritami. Tento dokument vám má poskytnout všechny důležité detaily. 

Které osobní údaje od vás shromažďujeme?
Při registraci shromažďujeme následující osobní údaje, abychom vám umožnili patřičný přístup k našemu obsahu: 
V průběhu používání aplikace uchováváme následující informace spojené s vaším uživatelským účtem: 

Proč a jak používáme vaše údaje?

E-mail: 

Titul:

Specializace, subspecializace:

Jméno, pracoviště:

Studijní zaměření:

Datum posledního použití aplikace:

Kdy shromažďujeme údaje?
Shromažďujeme informace od vás, když se registrujete (v aplikaci nebo na webových stránkách)

Jak dlouho shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje shromažďujeme po dobu tří let od vašeho posledního použití aplikace přes váš účet. Po této době bude váš účet a všechny související osobní údaje automaticky smazány. Obdržíte oznámení předem, pokud chcete předejít smazání. 
Máte také možnost editovat, stahovat nebo mazat všechny vaše údaje kdykoliv přes váš profil v aplikaci nebo na webové stránce. 

Jak se mohu dostat k údajům, které o mně uchováváte?
Umožníme vám kdykoliv přístup ke všem informacím, které shromažďujeme o vašem uživatelském účtu. S vašimi údaji můžete dělat následující:

Jak chráníme vaše údaje?
Vaše osobní údaje jsou obsaženy v zabezpečené databázi a jsou přístupné jen omezenému počtu zaměstnanců, kteří mají zvláštní přístupová práva do těchto systémů. Jsou smluvně vázáni k mlčenlivosti a udržování informací v tajnosti a jejich přístup k údajům je přes přihlášení a může být sledován.
Přenos dat mezi aplikací a serverem je chráněn technologií Secure Socket Layer (SSL) s použitím certifikátů vydanými certifikační autoritou 
Naše webové servery jsou pravidelně aktualizovány nejnovějšími bezpečnostními opravami.

S kým bychom mohli sdílet vaše osobní údaje?
Nesdílíme, nevyměňujeme, neobchodujeme nebo jinak nepřenášíme vaše osobní údaje.

Jak naše stránka nakládá s označením Nesledovat?
Ctíme označení Nesledovat a nesledujeme nebo nezadáváme cookies třetích stran, když je na místě mechanismus prohlížeče DNT (Do Not track, Nesledovat).

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat dle údajů níže:

Nadační fond Vita et Futura
Hlohová 50
106 00 Praha 10
info@vitaetfutura.cz