Diagnostika

Všichni zdravotničtí pracovníci příslušného oddělení by měli být seznámeni se symptomy sepse/těžké sepse v souvislosti s těhotenstvím. Měli by být informováni o rychlém a potenciálně letálním průběhu těžké sepse a septického šoku. Podezření na sepsi/těžkou sepsi v těhotenství vyžaduje intenzivní péči.

Možné příznaky sepse v těhotenství:
abdominální nebo pánevní bolest, obtíže při močení, alterace tělesné teploty (obvykle zvýšená tělesná teplota), alterace tepové frekvence (obvykle tachykardie), alterace dechové frekvence (obvykle tachypnoe), klinické známky tkáňové hypoperfuze, třesavka, kašel, pokles krevního tlaku, alterace vědomí, oligurie, průjmovitá stolice, kožní změny (nejčastěji exantém či petechie), zapáchající výtok z pochvy, známky předčasné děložní činnosti, tachykardie plodu nebo jiné známky možné hypoxie plodu.

Doporučení: 
Jakákoliv významná změna zdravotního stavu/základních fyziologických funkcí (zejména vědomí, oběh, dýchání) nevysvětlitelná jinou příčinou by měla být považována za známku možného rozvoje sepse do doby jejího vyloučení.