Postup

Doporučení:
 
Indikace k překladu na pracoviště intenzivní péče: