Léčba infekce

Nejčastějšími bakteriálními patogeny ve skupině těhotných žen umírajících na sepsi a její komplikace jsou beta-hemolytické streptokoky a Escherichia coli. Smíšené infekce (v etiologii se uplatňují grampozitivní i gramnegativní bakterie) jsou časté zvláště u chorioamnitidy. Koliformní infekce jsou dávány do souvislosti s urosepsí, s předčasným odtokem plodové vody a cerkláží. Anaerobní infekce (vyvolené například kmeny Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium perfringens) se vyskytují s nízkou frekvencí.

Doporučení: 
Při podezření na těžkou sepsi nebo septický šok je doporučeno aplikovat do jedné hodiny nitrožilně adekvátní širokospektré antibiotikum nebo kombinaci antibiotik pokrývající všechny potenciální infekční patogeny, reflektující klinický kontext a mikrobiologickou situaci daného oddělení / zařízení. 
 
V antibiotické léčbě je nutné respektovat následující principy: 
 
Možnosti iniciální empirické léčby při podezření na sepsi v souvislosti s těhotenstvím:
1 g à 12 hod. po konzultaci s mikrobiologem)*
 
*     v závislosti na tělesné hmotnosti
**   v případě potvrzené citlivosti bakteriálního původce sepse na beta-laktamové antibiotikum (amoxicilin/kyselina klavulanová, ampicilin / sulbaktam, piperacilin / tazobaktam) aplikaci gentamicinu ukončit, v případě pokračování podávání gentamicinu by jeho dávkování mělo vycházet z monitorovaných plazmatických koncentrací před a po podání
 
Doporučení:
Rutinní podání imunoglobulinů u těhotných pacientek s těžkou sepsí nedoporučujeme.