Autorský tým

Pracovní skupina (podle abecedy): Adámková Václava, Balík Martin, Bláha Jan, Černý Vladimír (editor), Kolář Milan, Mašata Jaroslav, Melichar Jan, Pařízek Antonín (editor), Pilka Radovan, Plavka Richard, Štourač Petr.
 
Materiál je konsenzuálním stanoviskem těchto odborných společností ČLS JEP:

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP